​​ali11stars
وب سایت شخصی

​ali11stars

عکاس  ∙  کونگفو  ∙  مدلینک
ali11stars، عکاس و مدلینک
کنگفوکار و مدلینک - قهرمان استانی و حرکات ورزشی

نام                 :            ali11stars
متولد              :            1384
ساکن              :            urmia

نمونه عکس های گرفته شده

​عکس ها و فیلم های مدلینک ورق بزنید

توانایی های من

​​مبارزه"اواز"ورزشکار

+900

تعداد مخاطبان

​مسابقات برنده

​16

تقدیرنامه

​20

اینستاگرام:
​​​​​​​​ali11stars

آماده برای شروع همکاری...

ارتباط با من فقط از طریق اینستاگرام